flaga ENGLISH
flaga DEUTSCH
FILM: OFERTA EDUKACYJNA 2016

FILM: PROMOCJA SZKOŁY

FILM: OPOWIEŚĆ POETYCKA O SZKOLE


Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie
tworzą szkoły:


XVI Liceum Ogólnokształcące
oraz
Technikum Ekonomiczne.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie uczą się w cyklu trzyletnim, a Technikum Ekonomiczne jest czteroletnie.... WIĘCEJZagraniczne projekty
realizowane przez Szkołę

Medal Pro Memoria dla Szkół Vetterów
Uroczystość nasadzenia Dębu Katyńskiego

UWAGA RODZICE:

najbliższe konsultacje
7 marca 2017r. (wtorek)

16.30-17.30

do pobraniadruk zwolnienia z lekcji


pobierz lub otwórz /PDF/

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez nauczycieli
semestr II
rok szkolny 2016/2017
zobacz


Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Liceum Ogólnokształcące

Technikum EkonomicznePoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Zobacz sport szkolny w Lublinie:POINFORMUJ ZNAJOMYCH

 


tarcza

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lubliniezdobyło 107 miejsce wśród najlepszych techników
w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w roku szkolnym 2013/2014 wziął udział w Ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” i Szkoła otrzymała tytuł „Bezpiecznej szkoły” oraz członkowstwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły.


JUBILEUSZ 150-LECIA SZKÓŁ VETTERÓW

moodlePlatforma e-learningowa
Platforma ma za zadanie wspomagać proces dydaktyczny. Uczniowie naszej szkoły mogą logować się do tego systemu i korzystać z materiałów zamieszczanych tam przez nauczycieli. Zainteresowani mogą uczestniczyć w kursach, rozwiązywać testy i quizy, a potem sprawdzać bezpośrednio swoje wyniki. Dzięki tej usłudze młodzież nie tylko pogłębia swoje zainteresowania, doskonali wiedzę i umiejętności, ale też poznaje nowoczesny sposób nauczania. WEJDŹ NA PLATFORMĘ

moodleDreamSpark Premium
Program licencyjny DreamSpark Premium zapewnia uczniom kierunku technik informatyk oraz nauczycielom informatycznych przedmiotów zawodowych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno w laboratoriach szkolnych, jak i w domu. SZCZEGÓŁY

moodleMicrosoft Office 365 dla Edukacji
Dzięki współpracy Szkoły z firmą Microsoft uczniowie wszystkich kierunków oraz nauczyciele mają możliwość uzyskania dostępu do oprogramowania Microsoft Office 365. Office 365 to usługa skupiająca w sobie wiele funkcjonalności. SZCZEGÓŁY


Znak Jakości Szkoły 2017
Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy.
Świadczy o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.
Technikum Ekonomiczne już po raz czwarty z rzędu zdobywa wyróżnienie - tym razem Tytuł Srebrnej Szkoły 2017 za zajęcie 107 miejsca wśród najlepszych techników w Polsce.
Sukces w Ogólnopolskim Konkursie o Cichociemnych
Uczniowie naszej szkoły – Emil Pausz, Jan Rojewski i Emil Żyśko – pracujący pod kierunkiem nauczyciela Wiktora Serafinazdobyli 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wywalcz jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnym”. Zadaniem uczniów było opracowanie strony internetowej dotyczącej wybranego żołnierza cichociemnego. Zespół przygotowujący stronę wybrał Romana Wiszniowskiego, cichociemnego związanego z Lublinem. 20 grudnia w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie  miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu, na którym wręczono nagrody laureatom. W pięknej uroczystości brali oczywiście udział nasi uczniowie – twórcy strony, którzy do Warszawy pojechali pod opieką p. Wiktora Serafina. Ogólnopolski Projekt „Wywalcz jej wolność lub zgiń…” organizowała Fundacja BO WARTO, patronatem objęli  Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt współfinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej. zobacz zdjęcia
III edycja akcji krwiodawstwa w ZSE
Jak zwykle nasi uczniowie nie zawiedli!
15 grudnia 2016 r.  w Naszej Szkole po raz kolejny odbyła się akcja oddawania krwi. Akcja Krwiodawstwa odbywała się pod patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Świetnie przygotowany i wyposażony zespół pobrał krew od uczniów klas 3al, 3cl, 3dl z Liceum Ogólnokształcącego oraz z klas  3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3et; 4bt, 4ct, 4et z Technikum Ekonomicznego. Uzyskano 25 jednostek krwi. Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji otrzymali drobne upominki, a uczniowie którzy oddali krew dodatkowo otrzymali po 8 czekolad.
Akcję z ramienia szkoły koordynowała pani wicedyrektor Elżbieta Pawłowska i pan wicedyrektor Tadeusz Bystryk oraz nauczyciel biologii pani Marzena Ciechańska. zobacz zdjęcia
Olimpiada Wiedzy o Mediach - etap pierwszy
Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim, medioznawczym lub kulturoznawczym oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. monitory, mobilne routery LTE, zegarki, lornetki).
Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci brali udział w olimpiadzie.
Do drugiego, okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach, zostali zakwalifikowani   uczniowie  pani Bożenny Jankiewicz, pani Renaty Marczewskiej, pani Grażyny Lizut i pana Wiktora Serafina: Julia Abramczuk (II bl), Karolina Bałaban (II bl), Paulina Berej (II bl), Weronika Chmiel (II bl), Angelika Komsta (II bl), Gabriela Simbor (II bl), Weronika Lenarczik (II cl), Kaja Osiniak (II  cl), Ida Pustuła (II cl), Bartłomiej Lis (III cl), Magdalena Dorosz (III dl), Nina Galant (IIIdl). Wyróżnienie  za pracę otrzymał Bartłomiej Lis, uczeń III cl, uczeń pana Wiktora Serafina.
Olimpiada Wiedzy o Mediach -
etap drugi

16 grudnia 2016 r. nasza ekipa szkolna, najliczniejsza wśród uczestników olimpiady, rozwiązywała  test i zwiedzała  Muzeum KUL. Tym razem nikt z naszej szkoły nie dostał się do upragnionej dziesiątki najlepszych uczestników z województwa lubelskiego.
Dyplom uznania  z upominkami  otrzymała z rąk profesora dr hab. Karola Klauzy pani  Bożenna Jankiewicz za propagowanie wśród uczniów idei Olimpiady Wiedzy o Mediach (w  tym roku sześciu uczniów z klasy dziennikarskiej II bl dostało się do  II etapu).
2 grudnia 2016 roku - Koncert "Mikołaj o Tobie nie zapomni" 
I znów grudzień i bardzo wiele akcji charytatywnych, w których z dużym zaangażowaniem uczestniczą uczniowie ZSE.
Tradycją jest koncert charytatywny "Mikołaj o Tobie nie zapomni" - w tym roku gościliśmy zespół muzyczny "GUADALUPE". Nazwa zespołu to imię Maryi, która pozostawiła po sobie, gdy objawiła się św. Juanowi Diego w 1531 roku w Meksyku. Zespół powstał w 2013 roku w Lublinie , jego siedzibą jest Archikatedra Lubelska, a Zespół tworzą dzieci, młodzież i dorośli. Misją Zespołu jest uwielbiania Boga razem z Maryją oraz krzewienie kultu Matki Bożej z Guadalupe.
Biletami wstępu na koncert były słodycze, artykuły papiernicze i zabawki, które organizator koncertu - Samorząd Uczniowski - przekaże dzieciom z fundacji "Szczęśliwe Dzieciństwo" oraz ze świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Archikatedrze Lubelskiej.
Tak jak w latach poprzednich młodzież naszej Szkoły dała piękne świadectwo gromadząc się tłumnie w sali gimnastycznej. W koncercie wzięło udział około 250 uczniów. Przekazane przez nich dary ucieszą potrzebujące dzieci. relacja fotograficzna
Inna lekcja
20 października  i 17 listopada 2016r. uczniowie klas o profilu dziennikarskim (1 bl i 2bl) tradycyjnie już realizowali program zajęć wpisany w ramy swojej specjalizacji. W tym celu udali się na warsztaty tematyczne do Radia Lublin S. A., w którym -  pod czujnym okiem ekspertów (w tym Pani Ewy Mateuszuk) – poznawali i odkrywali tajniki, walory i specyfikę Rozgłośni. Przy tej okazji odwiedzili studia radiowe, zaznajamiając się z procedurami powstawania rozmaitych audycji. Rozmowy ze specjalistami uzupełniły i wzbogaciły wiedzę przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej.   
Niezwykła lekcja historii
Rok 2016 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Cichociemnych. Uczniowie ZSE im. A. i J. Vetterów czynnie włączyli się w te obchody. Emil Pausz z kl. 3ct, Jan Rojewski i Szymon Żyśko z kl. 2 al. pod kierunkiem nauczyciela, Wiktora Serafina, przygotowali stronę Romanie Wiszniowskim, żołnierzu cichociemnym. Była to realizacja ogólnopolskiego Projektu  „Wywalcz Jej wolność lub zgiń – historie Cichociemnych”.
Twórcy strony internetowej aktywnie promowali swoje dzieło. 25 listopada bieżącego roku gościli Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, a 28 listopada w Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. Janek Rojewski i Szymon Żyśko na lekcji historii w wybranych klasach zaprezentowali efekt swojej pracy. Ich młodsi koledzy mieli okazję dowiedzieć się, kim byli żołnierze cichociemni, a przede wszystkim poznali sylwetkę żołnierza, harcerza, społecznika, człowieka oddanego swojej ojczyźnie – Romana Wiszniowskiego. Nie bez znaczenia był fakt, że nasz bohater po wojnie działał w harcerstwie właśnie na terenie osiedla Bronowice, gdzie znajdują się obie szkoły. zobacz zdjęcia
Jednocześnie twórcy strony internetowej o Romanie Wiszniowskim aktywnie promowali swoją pracę w czasie lekcji historii w poszczególnych klasach naszej szkoły.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.zse.lublin.pl/cichociemny/
Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada 2016 roku Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów uczciła Święto Niepodległości. Młodzież przygotowująca uroczysty apel zabrała nas w niezwykłą podróż przez dzieje Polski. Przedstawiła trudny czas rozbiorów, powstania narodowe i radosny moment odzyskania niepodległości w 1918 roku. Później zaprezentowała następne wydarzenia historyczne – wybuch II wojny światowej, Powstanie Warszawskie, trudny okres powojenny. Wystąpienie zakończył optymistyczny utwór „Miejcie nadzieję”, będący komentarzem do wydarzeń z 1989 roku. Uczniów śpiewających w chórze i solistów przygotowywała p. Magdalena Bliźniewska, recytatorów p. Wiktor Serafin, odpowiedzialny za koncepcję artystyczną i całość przedsięwzięcia. O scenografię zadbała p. Małgorzata Świstak.
Młodzież, która brała udział w akademii:
recytatorzy:
Aleksandra Dobrowolska (3bt), Dominika Kobyłka, Patrycja Karauda, Wojciech Nowiński, Malwina Stadnik, Bartłomiej Lis (uczniowie klasy 3cl), Tina Pożarowszczyk (3bt), Sandra Lipczyńska (2dt), Sebastian Danielak (2dt)
śpiewali:
Marcelina Błasik (1dt), Mateusz Piróg (1dt) – soliści
Chór: z kl. 1al – Julia Kruk, Patrycja Łupina, Anna Puchacz, Dominika Kozłowska; z kl. 1cl – Weronika Bałabuch, Katarzyna Derewicz, Aleksandra Gąsik, Julia Majewska, Magdalena Świtek, z kl. 2dt – Dominika Duma, Aleksandra Fornal, Pavlo Harbatiuk, Pavlo Khilko, Julia Klymenko, oraz Natalia Kosi z kl. 1bt
relacja fotograficzna
Posłuchaj piosenki "Jest takie miejsce ..." w wykonaniu Marceliny Błasik:XXX Kwesta Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów już po raz drugi wzięli udział w zbiórce Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Młodzież i nauczyciele kwestowali przez trzy dni: 29, 30 i 31 października 2016 roku. Tak jak w roku poprzednim uczestniczyli w tej szczytnej akcji mając na uwadze konieczność dokonania renowacji grobowca Augusta Vettera – jednego  z Patronów Szkoły.


WIĘCEJ INFORMACJI ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ W KRONICE

© ZSE im. A i J. Vetterów w Lublinie - Elżbieta Pawłowska

zalecane: rozdzielczość 1024x768 lub wyższa; min. Internet Explorer v.6.0; kolor - 16 bit; zgodne z W3C
opracowanie informatyczne i graficzne serwisu: Elżbieta Pawłowska; ikonografia: zbiory ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
kopiowanie i nieautoryzowane wykorzystywanie programu, grafiki i zdjęć zawartych w serwisie - zabronione

 

statystyka